Italienska Delikatesser

Svenska Hus
Ett fastighetsbolag i Göteborg, Stockholm, Landskrona. De har som sin affärsidé att köpa och varsamt renovera äldre byggnader till moderna lägenheter och lokaler med bibehållen historisk karaktär – ett arbete som de fått utmärkelser för. FederDesign har tagit fram företagets logotype och grafiska profil. Producerat årsredovisningar, trycksaker, DR och annonser för Svenska Hus samt är med i idé - och utformningsarbete för olika typer av ev evenemang.

Grafisk Manual. Eftersom Svenska Hus består av ett moderbolag och 3 regionkontor och det är många personer som beställer trycksaker, skyltar mm så tog jag fram en komplett Grafisk manual där allt finns beskrivet. Den uppdateras med jämna mellanrum.
 

Svenska Hus grafisk profilmanual

Svenska Hus grafisk profilmanual svenskahus.se Svenska Hus nyhetsblad Svenska Hus projekt Söderstaden  folder Söderstaden annons Söderstaden annons Söderstaden affisch Söderstaden rollup Söderstaden broschyr
 
Viveka Feder, 0708 93 03 22, viveka@federdesign.se