Senast in
VA Teknik AB
Allt för framtidens vattendistribution och gatumiljö.
Kunden tog kontakt med mig för att göra en uppdatering av den grafiska profilen. Eftersom de är uppköpta av Cappelingruppen, där även Ulefos ingår fanns ett visst krav på samsyn. Utifrån de premisserna har vi sett över och tagit fram ett nytt grafiskt utseende. Fram tills idag har logo, accidens och en företagspresentation producerats. Hemsidan och mässmaterial ligger i nästa fas. Annika Derner har skrivit copy och f-graphicsphoto har fotograferat.
 

 

Klicka för blädderbar PDF
Broschyren används i kund och leverantörkontakter. Även vid mässor och vi nyrekrytering.
Klicka på broschyren för att se hela.
Viveka Feder, 0708 93 03 22, viveka@federdesign.se